******************************** สมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คลิ๊กรายละเอียดที่นี่ ****************************

จำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกวิธี และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

        วันที่ 30 พฤศจิกา

Read More »

บริการออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

6. ข้อมูลหลักสูตร ฯ

7.ข้อมูลครุภัณฑ์

8.ข้อมลอาคาร สถานที่

9.ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

facebook/surinpoly

Image Grid Title

Read More